Nyerj Prémium Pázsitot teraszodra!

Játék- és adatkezelési szabályzat.

A „Prémium Pázsit®️ – nyereményjáték!🍀” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Nyereményjáték Szabályzat”)

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 • Jelen nyereményjáték (a továbbiakban “Nyereményjáték“) szervezője a Prémium Pázsit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. fszt. 2. ,  a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.
 • Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: 
  • E-mail: info@premiumpazsit.hu
  • Telefon: +36 36-30-950-67-42   
 • A nyereményeket a Szervező biztosítja. 
 • Jelen játékszabályzat a Prémium Pázsit Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 
 • Jelen szabályzat elérhető az alábbi weboldalról: www.premiumpazsit.hu
 • A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.
 • A kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervezők mindennemű felelősségét kizárja.

A játék időtartama:  2022.12.16.(08:00) – 2023.01.08.(11:59).
Nyertesek száma: 3 nyertes kerül kisorsolásra.
Nevezési határidő: 2023.01.08. (vasárnap) 11:59.
A sorsolás dátuma: 2023.01.09.

A játék menete:

A Prémium Pázsit Facebook oldalán található “Prémium Pázsit®️ – nyereményjáték!🍀” posztot lájkolni és a poszthoz kommentelni.

 • (Játékban csak az itt található hozzászólások vehetnek részt )
  https://www.facebook.com/premiumpazsit
 • A komment szövege: A felhasználásra szánt település megnevezése.  
 • Aki kommentben beírja: „Felhasználásra szánt település” és lájkolja a nyereményjátékot meghirdető posztot automatikusan jelentkezik a játékra, valamint elfogadja a játékszabályzatot. 

A résztvevők között 2023.01.09-én a Szervező kisorsol 3 vásárlót, akik az alábbi nyereményekre jogosultak:

 • Prémium Pázsit®️-ot maximum 20m²-ig.
 • A megnyert Prémium Pázsit®️ kiszállítását.
 • A letisztított üres teraszra való telepítését.
 • A telepítéshez tartozó segédanyagokat és pázsit szabását.

Részvételi jogosultság:

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat kizárja a Játékból.

A játékban való részvétellel elfogadja, hogy a nyeremény kizárólag az alábbi feltételek mellett felhasználható.

 • A nyeremény kizárólag egy helyszínen felhasználható.
 • A nyeremény maximum 20-alapterületű teraszra felhasználható.
 • A nyeremény csak Magyarország területén felhasználható.
 • A nyeremény átruházható ajándékként azonos feltételek mellett.
 • A megnyert Prémium Pázsit®️  típusa nem választható.
 • A telepítés kizárólag szilárd felületen történhet, ,pl.: betonfelület, járólap.
 • A pázsit telepítése kizárólag a következőket tartalmazza: a megnyert Prémium Pázsit®️ kiszállítást, szabását, illesztését és rögzítését.
 • A telepítéshez szükséges fogadó felületet a nyertes letisztítja, és alkalmassá teszi a pázsit telepítéséhez. 
 • A megnyert Prémium Pázsit®️ telepítési időpontja, előre egyeztetett időpontban történik, de nem később, mint 2023.06.30. 


Amennyiben a valamelyik felhasználási feltétel nem valósul meg a, “szervező” megtagadhatja a nyertes nyereményének átadását, kizárja a játékból.

Felelősség kizárása:

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése:

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A jogi út igénybevétele:

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések:

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel. Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes cím és név – a Prémium Pázsit Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Prémium Pázsit Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Prémium Pázsit Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Prémium Pázsit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook/Instagram oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárul nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Prémium Pázsit Kft.

 

Érintett személyek jogai:

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. fszt. 2.

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

Budapest, 2022. 12. 20.

Bemutatótermünk 2023. 05. 27.-én technikai okok miatt zárva tart!

Megértésüket köszönjük!​
Prémium Pázsit csapata.